Onderzoek

Aangezien wij vinden dat de communicatie en de voorlichting in de zorg beter moet, zijn wij voortdurend aan het onderzoeken hoe en wat er verbeterd moet worden aan het huidige communicatiesysteem. Op deze pagina zullen wij verslagen van enkele onderzoeken plaatsen. Houd deze pagina in de gaten voor de onderzoeken die volgen. Zie jij een kans om een mooi onderzoek voor ons uit te voeren? Laat het ons weten!

Wil je iemand spreken?

Afgeronde onderzoeken


 

Extramuraal

Dit onderzoek gaat over het belang van voorlichting in de extramurale zorg. De extramurale zorg groeit, aangezien ziekenhuizen streven naar een kortere verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis. Er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht van de patiënt en mantelzorger, waardoor een goede informatievoorziening van groot belang is. Intra- en extramuraal moeten met elkaar samenwerken om zo de continuïteit van de zorg te waarborgen.


 

Universiteit Tilburg

Een tweedelig onderzoek, waarbij er gekeken werd of videovoorlichting wenselijk was bij borstkankerpatiënten en welke wensen en behoeften er zijn per fase van het ziektebeeld. Hieruit bleek dat videovoorlichting als positief werd ervaren bij borstkankerpatiënten. Daarnaast is het gefaseerd aanleveren van gepaste voorlichting enorm belangrijk. 


 

Leren van Elkaar

In samenwerking met Stichting Darmkanker is er onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van videovoorlichting bij zorginstellingen. De inzet van belangenbehartigers vanuit de patiëntenvereniging is een betrouwbare methode, gezien patiëntenverenigingen een belangrijke bron zijn van informatie en contact voor de patiënt.