Videovoorlichting Colorectaal

Stichting Darmkanker, de Stomavereniging, specialisten uit vijf ziekenhuizen en Kanker.nl hebben onder leiding van Patientenbegrijpen een eerste set van 10 video’s ontwikkeld. In deze video’s wordt begrijpelijke informatie gegeven over het zorgpad Colorectaal. Het doel? Goede voorlichting een boost geven. De video’s zijn vrij beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. Samen beslissen start immers met een goed voorgelichte patiënt. De video’s zijn mede mogelijk gemaakt door Merck BV en Pierre Fabre. Vanaf 14 september 2023 zijn er zes nieuwe video’s toegevoegd!