Samen met Borstkankervereniging Nederland bieden wij videovoorlichting aan alle zorgteams in Nederland aan.

Borstkankervereniging Nederland ontwikkelt samen met ons, in een unieke samenwerking met zorgteams en NABON, videovoorlichting voor patiënten op landelijk niveau. Deze videovoorlichting wordt hiermee ter beschikking gesteld aan alle zorgmedewerkers.

Wanneer iemand een diagnose (zoals kanker) krijgt, gaat men een onzeker traject tegemoet. Goede voorlichting helpt daarbij en vermindert deze onzekerheid. Door de voorlichting in het gehele land op dezelfde wijze aan te bieden, krijgen patiënten in ieder ziekenhuis overal dezelfde betrouwbare informatie. Voor het krijgen van eenduidige informatievoorziening richting patiënten moeten organisaties met elkaar samenwerken om voorlichting naar een landelijk niveau te kunnen tillen. Dit project is het eerste initiatief om dit te realiseren.

Ontwikkeling van videovoorlichting in de zorg is een proces is wat zich bij uitstek leent om centraal ontworpen te worden. Zo wordt een hoge kwaliteit gegarandeerd en worden de kosten beperkt gehouden. Videovoorlichting wordt nu vaak decentraal ontwikkelt. Hierdoor blijft deze veel te beperkt beschikbaar.

Het landelijk aanbieden van voorlichtingsvideo’s voor alle zorgteams is een efficiënte manier van het verbeteren van de informatievoorziening richting patiënten. Patientenbegrijpen brengt de Borstkankervereniging Nederland, NABON en de betrokken ziekenhuizen (ZGT, Diakonessenhuis en UMC Utrecht) bij elkaar om samen te werken. Hoofdsponsor Menzis bekostigt grotendeels de ontwikkeling van de voorlichting.

Door middel van het samenbrengen van partijen die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker wordt de kennis en ervaring van deze verschillende partijen samengebracht. Het resultaat is het vermogen om hoogwaardige kwaliteit videovoorlichting te creëren.

Voor meer informatie: mail naar