Platform

Iedere zorgverlener verdient een goede tool voor communicatie met de patiënt.

Door middel van deze online tool worden patiënten al vanaf het eerste contactmoment proactief geïnformeerd. De informatie, in voornamelijk de vorm van voorlichtingsvideo’s, staat samen op één plek. Zo hoeft de patiënt niet zelf de informatie te zoeken op het internet. 

Het platform is beschikbaar voor alle zorgprofessionals die hun patiënten beter willen voorlichten over het bezoek aan het ziekenhuis, de behandeling en de nazorg. Zorgteams, huisartsen, poli’s en thuiszorg hebben de regie en kunnen gefaseerd informatie toesturen. Deze informatie kan gaan over een operatie en over wondverzorging, maar ook over praktischezaken, zoals de route naar het ziekenhuis.

In de huidige situatie wordt de informatie veelal overgedragen met folders en repeterende gesprekken. Door het aanbieden van de informatie in de vorm van video wordt de informatieoverdracht toegankelijker gemaakt, zodat ook laaggeletterde patiënten belangrijke informatie meekrijgen. Alle video’s worden samen als een videoplaylist op een persoonlijke onlinepagina zichtbaar voor de patiënt. Alle benodigde informatie voor de patiënt over het gehele zorgtraject (in- en extramuraal) staat zo bij elkaar op één pagina. 

Voor de patiënt is het platform gemakkelijk in gebruik. De patiënt hoeft namelijk geen inloggegevens te gebruiken of een app te installeren; ze krijgen via een e-mail van het ziekenhuis, waarin ook de reguliere afspraakbevestiging staat, de videoplaylist in een URL-link meegestuurd. De patiënt kan hierdoor ook zelf de persoonlijke informatie eenvoudig delen met zijn omgeving. Wanneer een patiënt geen toegang heeft tot een computer (of hier niet in bedreven is), kan dit ook bekeken worden op de locatie van de afspraak.